Priser

Opdateret 12-7-2022


Vuggestue

Børnehave

Deltid, 25 timer

kr. 2.915,-

kr. 1.650,-

Deltid, 35  timer

kr. 2.985,-

kr. 1.905,-

Fuld tid

kr. 3.395,-

kr. 2.155,-
Indmeldelsesgebyr

kr. 250,-

kr. 250,-

Obligatorisk mellemmåltidsordning*

-

kr. 200,-

Juli måned er betalingsfri


Der ydes søskenderabat med 50 % på billigste plads på tværs af pasningstilbud. Rabatten er udelukkende på institutionspladsen og omfatter således ikke mellemmåltidsordningen.


*Ordningen dækker morgenmad til børn der møder før 07:30, fast maddag om mandagen, eftermiddagsmad, mælk, frugt og lejlighedsvise hjemmebage- og maddage. Børnene skal stadig medbringe madpakker med og frokost. Vuggestuepladser er inklusiv mad


I børnehuset Solstrålen tilbyder vi deltidspladser :


25 timer, som kan være fordelt på følgende måde:

5 time hver dag f.eks fra 7.00 - 12.00 eller med en fast ugentlig fridag og 6 1/4 time de øvrige dage


35 timer, som kan være fordelt på følgende måde:

7 timer hverdag f.eks fra 7.00 - 14.00 eller med en fast ugentlig fridag og 8 3/4 time de øvrige 4 dage


For begge deltidspladser laves der aftale med personalet, når jeres barn begynder i Solstrålen