Priser

Opdateret 8-5-2023


Vuggestue

Børnehave

Fuld tid

kr. 3.495,-

kr. 2.195,-

Deltid, 25 timer*

kr. 3.015,-

kr. 1.690,-

Deltid, 35  timer*

kr. 3.085,-

kr. 1.945,-Indmeldelsesgebyr

kr. 250,-

kr. 250,-

Obligatorisk mellemmåltidsordning**

-

kr. 260,-

Juli måned er betalingsfri.


Søskende 

Der ydes søskenderabat med 50% på billigste plads på tværs af pasningstilbud. Rabatten er udelukkende på institutionspladsen og omfatter således ikke mellemmåltidsordningen.

 

*) Vedrørende deltidspladser:

I børnehuset Solstrålen tilbyder vi deltidspladser på hhv.:

 

- 25 timer, som kan være fordelt på følgende måder:

5 timer hver dag, f.eks fra 7.00 - 12.00, eller med en fast ugentlig fridag og 6 1/4 timer de øvrige dage.

 

- 35 timer, som kan være fordelt på følgende måder:

7 timer hver dag, f.eks fra 7.00 - 14.00, eller med en fast ugentlig fridag og 8 3/4 timer de øvrige 4 dage.

 

For begge deltidspladser laves der aftale med personalet, når jeres barn begynder i Solstrålen.

 

**) Mellemmåltidsordningen gælder for børnehaven og dækker:

  • Morgenmad til børn, der møder før kl. 07:30,
  • Fast maddag om mandagen,
  • Formiddags- og eftermiddagsmad hver dag,
  • samt lejlighedsvise bage- og maddage

 

Børnehavebørnene skal medbringe madpakke med frokost.

Se mere under fanen "Kostpolitik".